آنچه باعث می شود ما را انتخاب کنید

ما به فراتر از قانون می اندیشیم

1

صرفه جویی در هزینه ها

صرفه جویی در ایجاد هزینه های حقوقی ، بیمه و مالیاتی در آینده و ارائه روشهایی جهت جلوگیری از ایجاد جرایم مالیاتی و بیمه .

2

ارتقاء سطح دانش عمومی شرکتها

مدیران مالی و تصمیم گیرندان با پرداخت بهای ناچیزی می توانند دانش بسیاری در خصوص بیمه و مالیات کسب نمایند.

3

دسترسی سریع به مشاوران مالیاتی و بیمه

در هر ساعت از شبانه روز شما قادر ارسال سوالات خود و دریافت پاسخ آنها حداکثر ظرف 24 ساعت می باشید.

4

ایجاد کسب و کار برای متخصصین

شما پس از مراحل اداری می توانید به عنوان متخصص در حوزه مالیاتی و بیمه به ما بپیوندید .

5

پذیرفتن کارهای وکالتی

شما می توانید با مراجعه حضوری نسبت درخواست وکیل اقدام نمایید تا موارد مطروحه را تا حصول نتیجه پیگیری نماید .

    آخرین خبر ها    

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

12 بهمن 1392
عنوان خبر شما

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

15 بهمن 1392
یک خبر جالب دیگر

در این قسمت میتوانید خبر خود را بنویسید. این یک نوشته ی آزمایشی است که صرفا برای پر کردن این بخش به کار رفته و جنبه ی دیگری ندارد. شما میتوانید این ناحیه را با محتوای دلخواه خود پر کنید.

برند های ما